رم کولهاس در ايران !؟؟

 

کولهاس و مسابقه معماری شهر آفتاب

گفته می شود شيردل نيز به جمع داوران اين مسابقه پيوسته است.

اين هم يکی ديگر از عجايب اين مسابقه!؟

تعجب نکنيد خبرهای ديگری نيز در راه است؟

 

/ 0 نظر / 23 بازدید