# فضا

...

شهر شناخت: دانستن، اندیشیدن، زیستن ... مقدمه­ ای دیر هنگام                                                   ...                                                                زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست                                                                 گر بیفروزیش رقص شعله­اش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید